Privacy Policy

Privacy Policy / Privacy Statement.

1. Naam bedrijf: Van Trommel-Reijers Uitvaartzorg
Heeckerenlaan 31, 7203 BB Zutphen
Telefoon: 06 466 266 30
Website: www.vantrommel-reijersuitvaartzorg.nl
e-mail: martine@vantrommel-reijersuitvaartzorg.nl

2. Doel vastleggen gegevens overledene:
uitvaart volgens Wet op de Lijkbezorging verzorgen en voldoen aan formaliteiten.
Gegevens van opdrachtgever: ten behoeve van aan te gaan overeenkomst.

3. Welke gegevens worden opgenomen:
Van overledene: naam, voornamen voluit, geboortedatum en geboorteplaats, sterfdatum en plaats overlijden, Burger Service Nummer, laatste adres.
Van opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres.

4. Bovengenoemde gegevens worden op papier bewaard tot een jaar na overlijden.

5. De gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde map op de p.c. (alleen ondernemer heeft toegang)

6. De opdrachtgever kan inzage vragen in het dossier van de overledene.

7. Na opdrachtverstrekking tot het verzorgen van alle taken behorend bij een uitvaart, gaan ondernemer en opdrachtgever een overeenkomst aan die door beiden wordt ondertekend. Bij ondertekening van de in tweevoud opgemaakte overeenkomst, wordt verwezen naar de site waarop de Algemene Voorwaarden staan vermeld. Indien gewenst worden deze voorwaarden op papier aangereikt.

8. In de A.V. staat vermeld hoe en wanneer de opdrachtgever een klacht kan indienen.

N.B. gegevens aan derden worden uitsluitend verstrekt voor zover dat noodzakelijk is om een dienst te verlenen. Bijvoorbeeld naam ten behoeve van verzorging, overbrenging.

De gegevens zoals vermeld bij punt 3 worden doorgegeven aan gemeente waar overlijden plaatsvond (vanwege uittreksel overlijdensakte en verlof tot begraven, cremeren), crematorium dan wel (gemeentelijke) begraafplaatsbeheerder.

In kaart brengen websitebezoek

Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook maakt Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg gebruik van anlaytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg verzameld. Hiermee kan Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een bewerkersovereenkomst tussen Martine van Trommel (de eigenaar van Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg) en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 
Klik hier om dit in te stellen.

Van Trommel – Reijers Uitvaartzorg gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.