Kosten en uitvaartverzekering

Elke begrafenis of crematie brengt kosten met zich mee.

Kosten begrafenis en kosten crematie.

Begraven is meestal duurder dan cremeren. De wensen van de nabestaanden bepalen mede de hoogte van het bedrag van de uitvaart. Denkt u hierbij aan een bijzondere uitvaartkist, het drukken en verzenden van kaarten, een advertentie in een regionale of landelijke krant, een besloten uitvaart of een ceremonie waar veel mensen verwacht worden met aansluitend condoleance.

Wanneer u mij inschakelt, bied ik u de eerste dag een transparant kostenoverzicht aan. Daarmee krijgt u een helder beeld van de te verwachten kosten. Ik bereken een vast aannametarief. Alle nota’s van derden betaal ik in eerste instantie; die kosten reken ik één op één aan u door, zonder provisie. Twee tot drie weken na de uitvaart kom ik met de eindafrekening bij u thuis.

Uitvaartverzekering.

Er bestaan twee vormen van uitvaartverzekeringen: de kapitaal verzekering en de verzekering in natura.

Kapitaalverzekering: hierbij heeft men zich voor een bepaald bedrag verzekerd dat wordt uitgekeerd na overlijden. Meestal is de uitkering niet kostendekkend, maar wel een mooi basiskapitaal.

Verzekering in natura: de verzekering bestaat uit de levering van diensten en producten. De inzet van een uitvaartondernemer, aangewezen door de verzekeringsmaatschappij, valt hier ook onder. U kunt ervoor kiezen de naturaverzekering alsnog uit te laten betalen, maar daarmee verliest u een aanzienlijk bedrag.

Mijn inzet: verzekerd of niet, u kunt mij 24 uur per dag bellen en inschakelen.
Is er GEEN UITVAARTVERZEKERING of heeft u een KAPITAALVERZEKERING, dan ben ik volledig inzetbaar als UITVAARTBEGELEIDER. Het tarief zoals hierboven vermeld, is dan van toepassing.
Bij een VERZEKERING IN NATURA ga ik anders te werk:
IK RAAD U MET KLEM AAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN ZOALS VERMELD IN DE POLIS van de NATURAVERZEKERING, af te nemen via de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.
Zou u daarvan afzien en een verzoek tot uitbetaling doen, dan krijgt u naar verhouding een gering bedrag en maakt u nog meer extra kosten.

U schakelt mij in voor persoonlijke ondersteuning en voor de invulling van het afscheid. Ik vervul dan meer de rol van FAMILIE-ONDERSTEUNER / RITUEEL BEGELEIDER. Het spreekt vanzelf dat mijn TARIEF daar op wordt AANGEPAST.

Voor een exacte uitwerking van kosten en verzekeringen, verwijs ik u naar de Algemene Voorwaarden.

martine-van-trommel-reijers-uitvaartzorg-zutphen


vogels-vliegen-site-martine-van-trommel-uitvaartzorg-zutphen


24 uur per dag: 06-46626630