Kinderen

Kinderen en uitvaart. –Als mens, maar ook als professioneel pedagoog, kijk ik nauwkeurig naar kinderen.
Uitvaart van een kind. –Ik initieer op empathische wijze complexe taken en handelingen, bied een basis van rust en vertrouwen bij een kinder uitvaart.
Kinderen en uitvaart. –Kinderen gaan op hun eigen, vaak onbevangen wijze, met de dood om. Volwassenen zijn soms zo vervuld van hun eigen verdriet dat zij minder oog (kunnen) hebben voor dat van kinderen. Als mens, maar ook als professioneel pedagoog, kijk ik nauwkeurig naar kinderen. Wanneer de familie daar prijs op stelt, worden zij bij het afscheidsproces betrokken door (kleine) taken te vervullen. Ik luister, ga met hen in gesprek, respecteer hun gevoelens en lever een bijdrage tot de eerste stappen van hun verwerkingsproces.

Uitvaart kinderen.

Wanneer een kind dat midden in het leven staat overlijdt, kan ik de schakel zijn die gezin, school, verenigingen en hulpverleningsinstanties bij elkaar brengt. Immers, ouders zijn door het verlies vaak enorm uit hun doen. Ik ben degene die op empathische wijze de complexe taken en handelingen initieert, een basis van rust en vertrouwen legt bij een kinder uitvaart.
Het is voor ouders een bijna niet te dragen leed wanneer zij een kind moeten missen. Er kan sprake zijn van een (te) vroeg geboren zoon of dochter, maar een kind kan ook op latere leeftijd overlijden. Het accepteren van deze “tegennatuurlijke” dood is een ingrijpend proces.

Vanaf het eerste moment dat u mijn hulp inroept, zal ik er alles aan doen u te ondersteunen en te begeleiden. Ieder mens, hoe klein ook, telt en dient met alle zorg, aandacht en respect omhuld te worden. Ik breng u zorgvuldig een eindje op weg op dit bijna ondragelijke pad en begeleid u in de keuze van kist, mand, kleding en attributen passend bij de leeftijd van het kind(je).

martine-van-trommel-reijers-uitvaartzorg-zutphen


vogels-vliegen-site-martine-van-trommel-uitvaartzorg-zutphen


24 uur per dag: 06-46626630