Wat doe ik?

Uitvaartbegeleiding Zutphen e.o.

Wanneer u mij uitnodigt te komen voor uitvaartbegeleiding, zal ik uitvaartzorg bieden:

 • contact opnemen met uw uitvaartverzekering (indien van toepassing)
 • hulp inschakelen bij de verzorging en opbaring (thuis of elders)
 • vervoer van de overledene regelen
 • plaats, datum en tijd van de uitvaart met u bepalen
 • contact leggen met diverse instanties (crematorium, begraafplaats, gemeente)
 • adviseren bij het maken van een rouwkaart, opstellen van een advertentie
 • zorgdragen voor de uitvoering van de kaart of advertentie
 • suggesties aandragen voor een kist, lijkwade, opbaarplank
 • samen met u het “draaiboek” maken voor de dag van het afscheid
 • een inhoudelijke bijdrage leveren aan de afscheidsceremonie (op verzoek)
 • ervoor zorgen dat u ruimte krijgt om op uw eigen wijze dit zo cruciale moment invulling te geven.
 • na een aantal weken de uitvoering van een bedankkaart en/of de plaatsing van een advertentie verzorgen.

Ik begeleid tijdens de uitvaartzorg stap voor stap de familie, ik schep voorwaarden, ik ondersteun, neem taken uit handen en probeer anderzijds taken bij mensen te laten opdat zij bij het afscheidsproces betrokken blijven. Dit maakt deel uit van hun eerste stappen van rouwverwerking. Ik luister, geef passend advies, dring mij niet op, maar treed daadkrachtig op op essentiële momenten. De familie kan de organisatie volledig aan mij overlaten en blind op mij vertrouwen. Ik ben “onzichtbaar zichtbaar”.

Vrijblijvend gesprek.

Mensen leven soms met allerhande vragen rond het thema dood en uitvaart. Die vragen zijn heel divers en dikwijls praktisch van aard. Het is altijd mogelijk om in gesprek te gaan zonder dat daar direct aanleiding toe is. Ik neem graag de tijd om in alle rust samen met u het scala aan mogelijkheden te bespreken. Wanneer u daar prijs op stelt, kan ik een prijsindicatie opstellen. Daarbij kan de wijze waarop u verzekerd bent van invloed zijn. (zie Kosten en Verzekeringen). Het is prettig uw gedachten te kunnen bepalen en overzicht te krijgen van alles wat er na een overlijden kan en moet gebeuren. Het gesprek is vrijblijvend en kosteloos, u bent dus niet verplicht een latere uitvaart door mij te laten verzorgen. 


Van Trommel-Reijers uitvaartzorg biedt uitvaartbegeleiding op gepaste afstand, maar met de gewenste betrokkenheid.
Uitvaartbegeleiding Zutphen e.o.

martine-van-trommel-reijers-uitvaartzorg-zutphen


vogels-vliegen-site-martine-van-trommel-uitvaartzorg-zutphen


24 uur per dag: 06-46626630

Wie ben ik?

Martine Reijers, geboren in Zutphen, als jongste van een gezin met vier kinderen. Wij groeiden op in een warm nest met aandacht en zorg voor elkaar.
Ik werd juf, directeur van basisscholen, beleidsmaker,….. altijd de focus op het belang van de (jonge) mens. Ik vind het fijn om er voor hen te zijn.
Ik trouwde met Jacques van Trommel. Ons huwelijk werd verrijkt door de komst van een dochter, daarmee ervaar je hoe kwetsbaar een mens kan zijn.

Zowel privé als in mijn werk werd ik regelmatig met de dood en uitvaart geconfronteerd: wij verloren in korte tijd mijn moeder, mijn broer, mijn zwager. In de jaren erna zouden nog vele dierbaren volgen. Drie maal werkte ik aan een school waar we met elkaar het verlies van een kind moesten aanvaarden en verwerken.

Sinds de eeuwwisseling voltrek ik huwelijken, dat zijn momenten in een mensenleven waarop het heel belangrijk is een ceremonie in de juiste vorm te gieten.

Juist door mijn ervaring bij diverse uitvaarten, groeide bij mij meer en meer het gevoel ook daar voor mensen iets te willen betekenen. Ik stoorde mij aan de routinematige wijze waarop de familie werd begeleid. Vaak was een uitvaart keurig, maar er ontbrak een persoonlijke invulling. Ik miste warmte en kleur.
Door een verandering in mijn privé leven besloot ik het roer om te gooien. Ik volgde mijn gevoel en begon in 2014 aan de opleiding tot uitvaartleider. Al snel ontdekte ik dat al mijn kwaliteiten samen kwamen: invoelen, meevoelen, meedenken, ontzorgen, zorgen, organiseren, regisseren, afstand nemen, nabij komen, zichtbaar onzichtbaar kunnen zijn,…..

Mijn koffer is gevuld met een schat aan ervaringen, deskundigheid en empathie. Ik zet die aspecten graag in om u zorgvuldig te begeleiden bij de laatste reis van uw dierbare.

“Het Keerpunt”
Met ingang van januari 2017 heb ik formeel Het Keerpunt in Lochem overgenomen. Zwany Geukens zag zich om privé redenen genoodzaakt haar uitvaartwerkzaamheden te beëindigen. Zij zocht iemand die, net als zij, heel nauwkeurig en zorgvuldig nabestaanden ondersteunt. Na samen een familie te hebben begeleid, bleek al gauw dat wij dezelfde stijl en benadering hanteren. Ook mensen in Lochem en omgeving kunnen er dus op vertrouwen dat de uitvaart van hun dierbare bij mij in goede handen is.

Wat ben ik?

De uitvaartleider in Zutphen die haar plek kent en uitvaartzorg biedt op gepaste afstand, maar met de gewenste betrokkenheid. Vanaf het moment dat uw dierbare is overleden en de arts de dood heeft geconstateerd, kunt u, als u daar aan toe bent, mij vragen te komen. Ik kom naar u toe en in alle rust begeleid ik u in de stappen die gezet moeten worden. Voor iedere stap nemen we de tijd. U wordt overal bij betrokken, u beslist zelf wat u wilt doen en welke taken u uit handen geeft.

Ritueel begeleider.

Ik begeleid mensen het liefst gedurende de week na het  overlijden. Dat kan in de volle omvang zijn of als familieondersteuner wanneer er sprake is van een Natura Verzekering. Er is ook een derde mogelijkheid: ik leid de ceremonie tijdens de uitvaart en lever daaraan een inhoudelijke bijdrage. U kunt dit vergelijken met de inbreng van een dominee, pastoor of humanistisch spreker. Ik ga uitgebreid het gesprek aan met de nabestaanden, krijg daarmee een duidelijk beeld van het leven en de bijbehorende geschiedenis  van de overledene.  Daarop aansluitend schrijf ik een PERSOONLIJK levensverhaal. Het spreekt vanzelf dat ik zorgdraag voor een ceremonie die berust op evenwicht en harmonie, passend bij de wens van de nabestaanden. Voor de verzorging van het levensverhaal wordt een lager tarief berekend dan dat voor de rol van uitvaartondernemer dan wel familieondersteuner. 

martine-van-trommel-reijers-uitvaartzorg-zutphen


vogels-vliegen-site-martine-van-trommel-uitvaartzorg-zutphen


24 uur per dag: 06-46626630